Monday, January 26, 2009

Xuân Của Riêng EmChiều nay nỗi nhớ lại vu vơ
Nhớ thuở còn thơ dáng dại khờ
Nhớ Xuân năm nào mai rực rỡ
Như lòng em cứ vấn vương mơ

Chợt nhớ xuân nào với người ta
Hái lộc đầu năm giấc mơ hoa
Giao thừa xem lễ quỳ bên khấn
Xin Chúa ban tình mãi thiết tha

Nhưng rồi chiến cuộc lại bùng lên
Đất nước vì đâu giáng muộn phiền
Xuân đến muôn nhà xuân tang tóc
Người người cúi mặt lệ tuôn sa

Người cũng ra đi chẳng thấy về
Mùa xuân vĩnh viễn bỏ em đi
Xuân của người ta mai vẫn nở
Xuân của lòng em một tái tê...


Nguyễn Thị Tê Hát

No comments:

Post a Comment