Thursday, May 6, 2010

Đêm!...Đêm ru ai ngồi hát ?
Đêm ru em buồn tênh,
Đêm hỏi đêm ai khóc ?
Đêm!... thẫn thờ qua đêm ...

Nguyễn Thị Tê Hát

Nắng HạNơi đây nắng hạ đơm bông
Cho xanh nụ nhớ cho hồng nét môi
Cúc tươi vàng thắm đón mời
Sao tôi lại cứ chơi vơi cõi lòng

Xứ người từng vạt nắng trong
Đem phơi trái đắng phơi luôn tháng ngày
Sầu đời trĩu nặng hai vai
Sầu tôi trĩu nặng trong tôi nỗi buồn

Nhưng sao trời bỗng mưa tuôn
Cho tôi co rúm sầu riêng võ vàng
Đêm dài đêm lại thở than
Tôi buồn tôi lại loay hoay bóng mình

Đêm dài đêm cứ lặng thinh!


Nguyễn Thị Tê Hát

(May 5th, 2010)

Wednesday, May 5, 2010

Còn Tôi Nỗi Buồn!Từ anh lạc nẻo đường tình
Cho tôi chôn kín bóng hình năm nao
Bao năm kỷ niệm xanh xao
Bấy năm phủ kín đời nhau còn gì
Bây giờ một kiếp chim di
Tháng ngày lặng lẽ trong tôi muộn phiền
Đêm nay gió lộng ngoài hiên
Mong đêm huyền hoặc mang đi nỗi buồn!


Nguyễn Thị Tê Hát