Monday, January 12, 2009

Có Thể...Có thể rằng... anh chẳng yêu em
Chỉ bởi thói quen... bóng với hình
Như tình đã có trong tầm với
Nên mình... 2 bóng lặng lẽ êm

Có thể rằng... anh chẳng hề yêu
Nên chẳng phân vân những buổi chiều
Khi em vương vấn buồn trong mắt
Anh vẫn vô tình chẳng đăm chiêu

Có thể rằng... anh chẳng yêu em,
Nên mình lạc lõng giữa nhân gian
Em, anh đâu có cùng duyên nợ
Sao trói đời nhau thế hả anh?

Cũng bởi rằng... anh chẳng yêu em
Chỉ bởi thói quen rất êm đềm
Như tình mình cứ ngày qua tháng
Tháng lại qua năm hết tuổi xanh...

Nếu đã thật lòng... chẳng hề yêu
Thì thôi ngoảnh mặt giữ chi nhiều
Xá gì thói quen... em, anh có
Một mối tình hờ quá đớn đau!...


Nguyễn Thị Tê Hát

No comments:

Post a Comment