Monday, January 12, 2009

Biển Về Đêm
Biển đêm sóng cứ xôn xao
Vỗ trong nỗi nhớ... làm đau cuộc tình
Trời khuya còn lại một mình
Chìm trong khoẳng khắc...bóng hình vụt bay
Thương ai ngút một tầm tay
Nghe như chới với... cơn đau thở dài!


Nguyễn Thị Tê Hát

No comments:

Post a Comment