Wednesday, January 28, 2009

Mình Ơi!...Hôm nay ngày lễ tình yêu!
Mình ơi có nhớ gì không hở mình?
Hoa hồng thắm nụ tươi xinh
Tình giờ còn đậm duyên mình không anh?
Hương xưa như đóa mộng lành
Mềm môi dịu ngọt đâu đành xa nhau
Giận hờn một thoáng qua mau
Bên đời rồi lại xôn xao tiếng cười
Tóc em từng sợi buông lơi
Tóc mình từng sợi chơi vơi điểm màu
Chúng mình còn nợ duyên nhau
Thì đành giữ trọn lòng nhau nhé mình.


Nguyễn Thị Tê Hát

No comments:

Post a Comment