Friday, March 11, 2011

Ngồi Buồn Một Góc MưaĐừng nói gì thêm để tôi đau
Màng chi tiếng nói thuở ban đầu
Chữ YÊU ngày ấy ... ừ thì khó
Vì khó nên mình mới mất nhau

Anh thích những chiều mưa lá bay
Tìm vui chân bước lá vàng phai
Riêng tôi quạnh quẽ ngồi tê tái
Nhìn mưa thu lạnh thoáng thở dài

Anh ở phương trời anh vẫn vui
Tôi ở phương tôi mãi ngậm ngùi
Xa - Gần giờ cũng người đôi ngả
Thì nhớ nhau chi chuyện nửa vời

Nếu phương trời ấy có mưa rơi
Mang theo nhung nhớ thuở xa xôi
Xin anh hứng trọn mưa thu nhạt
Là nước mắt tôi khóc một đời ...


Nguyễn Thị Tê Hát

No comments:

Post a Comment