Friday, March 11, 2011

Đêm Giáng Sinh


Chúa bỏ trời cao, Chúa giáng trần
Ban ơn cứu độ kiếp nhân sinh
Mặc khải con người đêm lạnh giá
Giữa chốn cơ hàn nếm khổ đau

Đêm nay Thiên Chúa xuống trần gian
Thiên hạ mừng vui tiếng chuông vang
Giáo đường hồ hởi ca mừng Chúa
Trong con rộn rã cũng mơ màng

Đêm Thánh Vô Cùng, Đêm Giáng Sinh
Chúa đổ từ cao những an bình
Cho quê hương mẹ thôi buồn khổ
Cho khắp chân trời có bình minh

Con cũng xin Ngài một chút ơn
Quên đi ngày tháng những oán hờn
Khô mau giọt lệ vương hờn tủi
Để thấy Chúa về ... Đêm Giáng Sinh!


Nguyễn Thị Tê Hát

No comments:

Post a Comment