Thursday, December 2, 2010

Ngày Xưa - Ngày NayEm ngày xưa tóc ngắn
Ngây thơ tròn mắt nai
Nửa đời em rộn rã
Tiếng cười như nắng maiEm ngày nay tóc bới
Bằng mười ngón tay hoang
Nửa đời em còn lại
Nghe nỗi buồn vương mang


Nguyễn Thị Tê Hát

No comments:

Post a Comment