Friday, March 11, 2011

Tháng Ba và Nỗi Buồn


Trời tháng ba bớt lạnh
Hoa nở rộ đường đi
Những bông hoa màu đỏ
Như xác pháo vu-quy

Cơn gió nào bất chợt
Lồng lộng cuốn hoa rơi
Những bông hoa màu đỏ
Tan tác giữa giòng đời

Trời bỗng dưng u-ám
Mây xám hững hờ ngang
Nỗi buồn nào vây chặt
Sầu ơi! Hoài riêng mang.


Nguyễn Thị Tê Hát

No comments:

Post a Comment