Tuesday, January 5, 2010

Anh Có Nghe Không Anh?...

Anh có nghe không? tiếng thở dài
Quê mình tang tóc lắm bi ai
Tan tành một cõi bao giông bão
Anh ở nơi nào, anh có hay?

Một giải giang sơn đã giữ gìn
Ngàn năm sử sách vẫn còn in
Cha ông ngày trước cùng xương máu
Bảo vệ non sông đất nước mình

Hồ hởi quê mình tưởng bình yên
Nào ngờ đất mẹ lại tang thương
Giặc công tung hoành chia bán nước
Để dân khốn khổ khắp trăm miền

Anh có nghe không tiếng thở dài ?
Những người kiêu dũng một lòng trai
Những cô con gái hồn liệt nữ
Nhất quyết vùng lên giữ giống nòi

Hôm nay lên nét thấy quê hương
Đang đắm chìm trong những bất thường
Lòng người viễn xứ' đau lòng cắt
Anh ở nơi nào, anh có hay?

Anh ở nơi nào, anh có hay?
Quê mình đang gặp cảnh ương tai
Nếu còn nghĩ đến con dân Việt
Xin anh hãy góp một bàn tay!...


Nguyễn Thị Tê Hát

No comments:

Post a Comment