Tuesday, January 5, 2010

Soi Gương

Soi gương! Một bóng với một tôi
Khác quá dung nhan thấy ngậm ngùi
Đêm xuống nghe lòng khao khát lạ
Một dư âm cũ thủa xa xôi

Đất nước bây giờ đã tan hoang
Khung trời ngày ấy đã phai tàn
Một thuở hồng mơ giờ đâu nữa
Đâu còn cả một giấc mơ ngoan

Soi gương mà ngỡ bóng hình ai
Dáng dấp ngày nay đã đổi thay
Nếu người xưa cũ còn đâu đó
Có nhận được nhau qua đắng cay?


Nguyễn Thị Tê Hát

No comments:

Post a Comment