Tuesday, February 3, 2009

Đêm Xuân


Giọt nước mắt đêm xuân
Âm thầm trong bóng đêm
Xuân phương nào rộn rã
Xuân nơi này đi hoang

Trời đang đông lạnh giá
Sân trắng phủ tuyết rơi
Hồn tôi buồn cô quạnh
Nhớ xuân nào xa xôi

Trời vào Xuân xứ lạ
Nghe lòng mình chơi vơi
Đêm Xuân hờn môi má
Giọt lệ âm thầm rơi

Xuân bên nhà rộn rã
Chúc tụng lời đầu năm
Xuân bên này buồn tủi
Cuộn mình trong chăn đơn

Xuân dù chẳng riêng ai
Sao Xuân chẳng nơi này
Đêm nay đêm rất tịnh
Đêm vô cùng thương thay!


Nguyễn Thị Tê Hát

No comments:

Post a Comment