Sunday, February 15, 2009

Đêm Sâu


Chiều nay gió lạnh bên song
Trời mây u ám lòng tê tái lòng
Mùi hương mái tóc không còn
Chỉ nghe thoang thoảng đâu đây chút tình
Hỏi người còn nhớ chuyện mình
Hay thời gian đã nhòa phai mất rồi
Mùa đông xứ lạ rất dài
Cho thêm nỗi nhớ hình hài cơn đau
Vết thương ngày tháng đậm sâu
Vùi trong kỷ niệm ầu ơ tháng ngày
Gởi người một tiếng thở dài...


Nguyễn Thị Tê Hát

No comments:

Post a Comment