Thursday, October 14, 2010

Kỷ Niệm Dấu Yêu

Thời gian dù có vội nhanh
Cũng đừng phai úa dung nhan thuở nào
Để tôi cất hết tình nhau
Nhốt vào trong đáy tim sâu một thời
Nụ cười xưa cũ vẫn ngời
Vẫn tươi thắm một góc trời ngày xưa
Mai này tuổi hết đong đưa
Ngồi ôn kỷ niệm mà ru nỗi buôn...


Nguyễn Thị Tê Hát

No comments:

Post a Comment