Friday, October 1, 2010

Chẳng Về Đâu!...Đã bảo lòng rằng ... chẳng về đâu!
Khi thuyền rẽ bến đã từ lâu
Bao năm xa cách không còn nữa
Gặp lại làm gì để khổ đau

Đã bảo lòng rằng ... chẳng về đâu!
Phương trời xưa cũ đã phai màu
Phố phường lạc lõng, chân không tới
Chỗ hẹn năm nào nên mất nhau

Đã quyết bảo lòng ... chẳng về đâu!
Mà sao đưa đẩy bước chân nhau
Không hẹn, lại gặp trong tiệc cưới
Cuống quýt nhìn nhau... đôi mắt sâu

Quay đi, run rẩy giả cười vui
Nói nói mà sao ... dạ rối bời
Lén nhìn ai đó trong men rượu
Chếnh choáng men sầu, dạ xót đau

Đã biết Nguyệt Ông cố tình bày
Ngày xưa ngang trái... hận hôm nay
Thì thôi đã lỡ ... đừng quay lại
Bước tới cho đời thôi đắng cay


Nguyễn Thị Tê Hát

No comments:

Post a Comment