Monday, October 24, 2011

Khóc Tình
(Viết thay S...)

Từ em một nấm mộ sâu
Cho anh tê tái sầu đau kiếp này
Mây thu bàng bạc mưa bay
Mình anh lẻ bóng nghĩa trang lạnh buồn
Anh giờ một cõi cô đơn
Ngẩn ngơ ngồi nhặt cỏ vàng mộ em
Khăn tang em nỡ sao đành
Để anh cuốn chặt tim đau một mình ...

Nguyễn Thị Tê Hát

No comments:

Post a Comment