Saturday, April 10, 2010

Chỉ Tại GióNgày ấy yêu nhau
Hạnh phúc lứa đôi
Nào ngờ giố lốc
Thổi bay cuộc tình

Cuộc tình ngày ấy
Không thương đau
Không hấp hối
Chỉ tại gió
Cơn gió nghịch mùa
Từ đâu kéo lại
Thổi thốc cuộc tình ta

Ngày ấy mình yêu nhau
Tình không thương đau
Tình không hấp hối
Nên ngàn năm sau
Tình mãi còn trong nhau ...


Nguyễn Thị Tê Hát

No comments:

Post a Comment