Thursday, February 2, 2012

Xa Người

Từ độ xa người
Lòng em chơi vơi
Năm dài tháng rộng
Tình hoài trên ngôi

Biển chiều gió lộng
Một mình em đi
Giữa chiều biển vắng
Thương mình ... chim di !...


Nguyễn Thị Tê Hát

No comments:

Post a Comment