Wednesday, January 18, 2012

Xuân Về Giữa Hư Hao


Xuân đến xuân đi giữa lạnh lùng
Để lòng héo hắt tựa thu phong
Mai vàng hoa nở đâu còn thấy
Chỉ thấy chung quanh một nỗi buồn

Ngẩn ngơ tựa cửa đón xuân sang
Mù mịt chân mây nỗi mênh mang
Hồn thơ hiu quạnh ai nào biết
Chỉ biết cuộc đời vẫn sang trang

Lung linh ánh nến tỏa trong đêm
Soi bóng mình ta với nỗi niềm
Loang loáng quanh rèm mi chợt ưót
Nghe tình réo gọi cõi cô miên

Xuân đến làm chi để lòng đau
Cho người viễn sứ lại thêm sầu
Soi bóng dung nhan giờ héo uá
Chỉ thấy xuân về giữa hư hao


Nguyễn Thị Tê Hát

No comments:

Post a Comment