Tuesday, November 2, 2010

Đêm Trường Sa - Hoàng Sa


Hải Quân (Oct. 16th, 2010)


Nguyễn Thị Tê Hát

No comments:

Post a Comment