Wednesday, March 31, 2010

Thế Giới Ngày Nay!


Thế giới ngày nay hết hiền hòa
Đất bằng dậy sóng những phong ba
Lòng người gian dối, quen lừa lọc
Đạo đức xa vời chẳng thiết tha

Chiến tranh tàn ác khắp mọi nơi
Bom đạn tan hoang xác con người
Banh thây tơi tả như loài thú
Ngoảnh mặt làm ngơ chẳng đoái hoài

Thiên tai, bệnh tật lắm đau thương
Cháy núi rừng hoang, bão điên cuồng
Lụt lội đất trời ai ngờ đến
Chẳng một chút tình, chút vấn vương

Chúa ngự trên cao, Thánh Giá buồn
Mắt nhìn nhân thế lắm điêu linh
Lòng người nham hiểm không lùi bước
Hối lỗi ăn năn, cứu chuộc mình ...


Nguyễn Thị Tê Hát

No comments:

Post a Comment