Thursday, March 25, 2010

Chiều Bên Thánh ĐườngCứ mỗi chiều về em đến đây
Thánh đường im bóng dáng em gầy
Thiết tha quỳ gối em xin khấn
Nguyện Chúa cho mình thôi đắng cay

Em cầu xin Chúa mà lệ rơi
Đau nhói trong tim đến nghẹn lời
Bao năm đau khổ tim em vỡ
Từng mảnh bên đời anh chẳng hay

Thánh lễ từng chiều giống chiều nay
Em đến quỳ đây mỗi cuối ngày
Con tim tê tái bao thổn thức
Nguyện Chúa cho lòng bớt bi ai

Thánh lễ từng chiều em kính dâng
Khẩn xin Thiên Chúa với từ tâm
Cho em kiên vững ngồi ghép lại
Những mảnh tìm mình đã vỡ tan ...


Nguyễn Thị Tê Hát

No comments:

Post a Comment