Friday, February 12, 2010

Xuân Xứ NgườiHoa Xuân dạm ngõ nhà ai
Sao Xuân hờ hững không vào nhà tôi
Hay đông tuyết phủ bên ngoài
Nên Xuân ngần ngại đi qua mất rồi
Tôi nơi đây, mãi đứng ngồi
Mỏi mòn trông đợi mùa xuân xứ người
Chim di một kiếp ru hời
Bao mùa Xuân đến, bấy nhiêu nỗi buồn

Nguyễn Thị Tê Hát

No comments:

Post a Comment