Tuesday, November 10, 2009

Thu Một Mình


Thời gian thấm thoát đã qua mau
Sao cõi lòng tôi lại cứ sầu
Vẫn thấy trong tim nhiều thổn thức
Khi tình vương vấn một niềm đau

Đất nước rã rời cuộc biến binh
Cho tim dẫy chết một chữ tình
Bởi người ngã ngựa không còn nữa
Nên mãi trong tôi một bóng hình

Sáng nay mờ nhạt ánh thu phai
Hơi ẩm cỏ cây lá rụng đầy
Có con chim lạ từ đâu đến
Ngơ ngác trên cao hót một mình


Nguyễn Thị Tê Hát

No comments:

Post a Comment