Tuesday, October 20, 2009

Cuối Hạ


Mắt em buồn trống vắng
Như vùng biển hoang sâu
Cho lòng nghe tím ngắt
Giữa cuộc đời bể dâu

Tình như roi quất mạnh
Làm trái tim em đau
Cho giọt buồn như máu
Lả chả giữa đêm thâu

Bên ngoài trời cuối hạ
Nên vạt nắng không cao
Cho em hong buồn tủi
Khô mau giọt lệ trào...


Nguyễn Thị Tê Hát

No comments:

Post a Comment