Wednesday, July 8, 2009

Em!Em không là mơ
Em không là mộng
Em chỉ là mây
Trôi lãng đang trong chiều...
Nhớ!

Em không là hoa
Em không là cỏ
Em chỉ là gió
Thổi trên đồi hoang vu...
Buồn!

Em không là sương
Em không là bão
Em chỉ là mưa
Rơi thật nhẹ xuống hồn...
Đau!

Em chỉ là ảo ảnh
Đi tìm kiếm hư không
Ngàn năm nào bắt gặp
Tất cả chìm vào...
Không!


Nguyễn Thị Tê Hát

No comments:

Post a Comment