Wednesday, May 13, 2009

Nỗi Buồn Trong Đêm


Thời gian giờ đã qua mau
Cho ngày tháng lạ theo nhau cuối đời
Biết rằng tình đã vậy thôi
Mà sao buồn cứ rã rời trong tim
Đêm nay mưa đổ ngoài hiên
Giọt dài giọt ngắn triền miên cõi nào
Đời người như giấc chiêm bao
Giật mình, ngoảnh lại... Ôi chao là buồn!


Nguyễn Thị Tê Hát

No comments:

Post a Comment