Thursday, May 14, 2009

Nhạt Phai


Kỷ niệm xa rồi chấp cánh bay
Còn đâu êm ái những nhạt phai
Tôi về gom nhặt từng hạnh phúc
Một thủa xuân xanh với tháng ngày

Hạnh phúc … chen vào những đớn đau
Rong rêu héo úa mắt môi sầu...
Bên ngoài mưa đổ lòng day dứt
Biết đến bao giờ mới quên nhau!...


Nguyễn Thị Tê Hát

No comments:

Post a Comment