Tuesday, April 14, 2009

Đời Chia Hai Lối

Đã hết yêu, thì thôi đừng quay lại
Lưng vào nhau, để bước tới tương lai
Đừng dùng dằng, đừng chua chát mỉa mai
Đừng trách cứ, khi đời chia đôi ngã

Đã hết yêu, thì thôi đừng kể lể
Đừng buông lời cay đắng khổ lòng nhau
Đừng giả vờ, đừng than vãn thương đau
Đừng bào chữa, đem tình nhau rao bán

Đã hết yêu, thì thôi đành chấp nhận
Khi con đường rẽ lối kể từ đây
Bởi đường đời không đi trọn kiếp này
Thì thôi hãy, mỗi người đi mỗi ngã


Nguyễn Thị Tê Hát

No comments:

Post a Comment