Wednesday, April 22, 2009

Lạc Mất Đời Nhau!


Ta sẽ tìm nhau ở chốn nào
Trong từng ký ức mãi còn đau
Hay trong biển nhớ vùng nước mắt
Hay giữa đại dương mỏi cánh sầu

Ta sẽ tìm nhau ở chốn nào
Mà sao tình vẫn ngút niềm đau
Vòng tay trống trải đêm băng giá
Nghe hồn vỡ vụn giấc chiêm bao

Ta đã lạc nhau từ thuở nào
Mà đời vô vọng quá lao đao
Đêm nay bỗng thấy hồn day dứt
Hai đứa tìm nhau giữa nghẹn ngào


Nguyễn Thị Tê Hát

No comments:

Post a Comment