Tuesday, April 21, 2009

Bóng Tôi
Sáng trăng sáng quá tội nghiệp tôi
Đừng chiếu soi chi dáng ngậm ngùi
Tôi đã không là tôi ngày cũ
Xin đừng chiếu mãi bóng hình tôi

Trăng cứ... Ô kìa trăng nhởn nhơ
Chiếu sáng tôi chi những dại khờ
Trăng đùa chi mãi cho tôi khổ
Như lòng tan vỡ một chiều mơ

Đưa tay che khuất bóng trăng soi
Bóng tối trùm đầy lên bóng tôi
Cúi mặt ôm sầu rưng rưng khóc
Nghẹn ngào thương tội một bóng tôi


Nguyễn Thị Tê Hát

No comments:

Post a Comment