Thursday, April 16, 2009

Gợi Nhớ

Tháng tư buồn gợi nhớ
Quê mẹ đầy thương đau
Trời cuồng phong bao phủ
Người ngỡ ngàng nhìn nhau

Biển một thời sóng dữ
Vùi dập thuyền mong manh
Lòng người như bão táp
Đắm chìm trong gian nan

Đất trời cơn gió lộng
Đưa đẩy thuyền ra khơi
Bao năm trời xứ lạ
Nỗi buồn làm sao nguôi?

Tháng tư về gợi nhớ
Cho tràn trề cơn đau
Vết thương hồ rỉ máu
Biết bao giờ quên mau?


Nguyễn Thị Tê Hát

No comments:

Post a Comment