Thursday, March 12, 2009

Con Cuốn Chiếu


Con cuốn chiếu cuộn tròn trong nỗi nhớ
Dấu cuộc tình ngày ấy đã rong rêu
Tháng năm qua vàng võ với cô liêu
Con cuốn chiếu niệm hoài câu kinh khổ

Đêm vắng lặng không một vì sao tỏ
Tiếng thì thầm vang vọng cõi hư vô
Gió lạnh bên ngoài thêm nỗi bơ vơ
Hồn yếu đuối bỗng nghe đời rất lạ

Con cuốn chiếu chiều nay rưng rưng lệ
Thương thân mình tội nghiệp giữa nhân gian
Ôm đắng cay cho nát cả tâm can
Con cuốn chiếu cuộn tròn câu kinh khổ


Nguyễn Thị Tê Hát

No comments:

Post a Comment