Tuesday, December 30, 2008

Trái sầu


Trái sầu chợt vỡ tung ra,
Tên em lại ở trong tim trái sầu.
Sao anh biền biệt đi đâu?
Để em ngồi nhặt mảnh sầu riêng mang.
Đưa răng cắn phải võ vàng,
Vị cay, vị đắng lại tràn lên mi.
Trái sầu chẳng bỏ em đi,
Nhìn quanh, nhìn quẩn lại ôm trái sầu.

Nguyễn Thị Tê Hát

No comments:

Post a Comment