Tuesday, December 30, 2008

Nụ Hôn

Đã biết rằng em con nhỏ khờ,
Sao còn đem tặng nụ hôn mơ,
Nhỏ khờ đâu biết nụ hôn chín,
Nên cứ tung lên để cười đùa,

Nhỏ đâu có biết ý người trao,
Nên cứ ngu ngơ chẳng đón chào,
Thì thôi, anh đợi nhỏ hết dại,
Nhất định lần sau nhỏ cắn vào,

Nhưng mà... nếu lỡ...cắn vào môi,
Đau lắm làm sao nhỏ dám cười,
Thì thôi, anh giữ giùm cho nhỏ,
Đợi nhỏ thôi khờ biết hôn môi!!!

Nguyễn Thị Tê Hát

No comments:

Post a Comment