Tuesday, December 23, 2008

Đêm Nay!...

Sợ ai
Đọc được
Nỗi buồn tôi
Nên hoài
Dấu mãi
Nỗi chơi vơi
Ngập ngừng
E-ngại
Ai đoán biết
Một nỗi Lòng đau
Chất ngất trời

Đêm nay!
Đêm Thánh
Sẽ bình yên
Tôi chỉ Xin tôi
Chút êm đềm
Một đêm
Giấc ngủ
Tròn đến sáng
Không giật mình
Không cay đắng thêm

Đêm nay!
Thiên hạ Chắc mừng vui
Hạnh phúc Đan nhau
Mắt môi cười
Còn tôi Say ngủ
Quên tất cả
Quên cả Cuộc đời
Quên cả tôi!!!


Nguyễn Thị Tê Hát

No comments:

Post a Comment