Tuesday, December 30, 2008

Em! - Tiên Nữ Lạc Bầy


Hôm qua đi soi kiếp
Em! - Tiên Nữ trần gian
Vì yêu anh lầm lỡ
Nên trời đày gian nan

Hèn chi khổ vì yêu
Cứ cay đắng muôn điều
Người ta tình trọn vẹn
Còn em tình hoang liêu

Từ yêu anh biết khổ
Quên hẳn nụ cười tươi
Mắt môi giờ xa vắng
Nên tình buồn lên ngôi

Từ anh đến rồi đi
Cho vỡ mộng xuân thì
Cô đơn vùng thương nhớ
Em! - Tiên Nữ cuồng si

Yêu anh! yêu rất nhiều
Nhưng chẳng nhận bao nhiêu
Khi yêu không biết tính
Nên tình không mỹ miều

Em! - Tiên nữ lạc bầy
Ngậm ngùi nỗi thương thay
U tình này xin trả
Một mối tình cuồng quay!


Nguyễn Thị Tê Hát

No comments:

Post a Comment